Dak Risico Inventarisatie & Evaluatie

Datum en tijd

11 december 2024, 14.00 – 20.30 uur (inclusief werkdiner).

Docent

De heer Oeds van der Wal, HVK, A&O deskundige.

Kosten

€ 395,- excl. btw, inclusief herregistratie bij Hobéon.

Locatie

Kantoor Gelling Veiligheid
Prins Alexanderlaan 1a
Nieuwerkerk aan den IJssel

Voor wie?

Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar veiligheidskundige (MVK-ers).

Aanmelden

Bij aanmelding gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid. Als de door u beoogde actualiteitendag al vol zit, nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Na goedkeuring van uw aanmelding ontvangt u spoedig een bevestiging en de factuur. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen, 0180 319298.

Aanmelden actualiteitendag

Inhoud

Bedrijven, VvE’s, vastgoedfirma’s, wooncorporaties, enzovoort hebben vaak behoefte aan een Dak Risico Inventarisatie en –Evaluatie voor hun gebouw(en). Dit in verband met mogelijkheden voor recreatief verblijf en/of veilig onderhoud van de daken zelf en de zich daarop bevindende PV- en andere installaties, groendaken (bijv. Mos-sedum) nl waterretentievoorzieningen.

Een Dak RI&E is bedoeld om een beeld te krijgen van de huidige (of ontwerp-) staat van veiligheid op onderstaande aspecten. Tevens tot een advies voor verbetermogelijkheden.

De volgende aspecten worden behandeld:

  • Toegang tot het dak(vlak)
  • Verblijf en/of werken op het dak
  • Instructies, markering, signalering
  • Hulpverlening en evacuatie
  • Overige relevante aspecten. 

Werkwijze van deze sessie:

Er is een theoretisch gedeelte met wet- en regelgeving en dit wordt, zo mogelijk gevolgd door een locatiebezoek om het geleerde ‘hands on’ in praktijk te brengen. De theorie wordt een rondreis langs de relevante wetgeving op dit gebied, te weten:

  •  Arbobesluit Artikel 3.16, Voorkomen van Valgevaar
  • Bouwbesluit 2012 Artikel 6.53. Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud
  • Regeling Bouwbesluit 2012 Artikel 1.13
  • Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012. Met Infoblad daarbij.
  • BTO keuzes met argumenten volgens ArboBesluit 2.28 lid 2f. in het V&G-plan

Accreditatie

SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers. Geregistreerde OVK-ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.