Opleiding Operationeel Veiligheidskunde

 • De logische stap tussen VCA VOL en de MVK
 • Schakel tussen de werkvloer en de KAM afdeling
 • Hét antwoord voor een hogere tree op de Veiligheidsladder (SCL)
 • Volgende start: 12 september 2024 (Capelle a/d IJssel) en op
 • 24 oktober 2024 (Groningen)
Download brochure Direct inschrijven

Trainingen, cursussen en opleidingen voor veiligheidsprofessionals: dat is waar Gelling Veiligheid in is gespecialiseerd. Iedereen die te maken krijgt met veiligheidsrisico’s, kan bij ons terecht om kennis en ervaring op te doen over veiligheidskunde.

OVK® is geregistreerd als handelsmerk door Gelling.

Data OVK-opleidingen:

 • op 12 september 2024 start de opleiding OVK in Capelle a/d IJssel
 • op 24 oktober 2024 start de opleiding OVK in Groningen

Opleiding OVK

OVK is de succesvolle opleiding voor Operationeel Veiligheidskundige van Gelling Veiligheid. Alle informatie over de opleiding Operationeel Veiligheidskunde leest u op deze website of in onze te downloaden brochure. Aanmelden voor een OVK opleiding kunt u onderaan deze pagina, of telefonisch op: 0180-319298.

Net als al onze opleidingen, trainingen en cursussen, wordt de OVK opleiding gegeven door docenten uit de praktijk. De opleiding bestaat uit vijf trainingsdagen van elk twee dagdelen, het maken van twee bedrijfsopdrachten en als afsluiting volgt het examen met 20 multiple-choice vragen en het maken van een risicoanalyse.

De OVK-opleiding kan gevolgd worden als module 1 van de MVK opleiding regulier en valt onder het regime van Hobéon SKO certificatie en registratie. Het diploma OVK geeft vrijstelling op module 1 van de MVK.

Deskundige begeleiding

De OVK opleiding wordt door gekwalificeerde docenten uit de praktijk gegeven met een HVK opleiding en is een volwaardige opleiding voor VG-functionarissen, VCA en preventiecoördinatoren. De opleiding draagt bij aan de vereiste deskundige VG-ondersteuning.

Het docententeam van onze veiligheidsopleidingen geeft extra digitale service bij het maken van de vereiste bedrijfsopdrachten. Op verzoek is ook een examentraining mogelijk.

Inhoud OVK-opleiding 

Met de module 1 Operationeel Veiligheidskunde wordt een goede basis gelegd. De module wordt afgesloten met een schriftelijk examen in de vorm van een risicoanalyse/multiple choice- en open vragen. De vijf lesdagen omvatten de volgende onderwerpen:

 • Dag 1 Arbeidsomstandighedenwet, taken en positie van de veiligheidskundige.
 • Dag 2 Risicobeheersing: RI&E, TRA, LMRA, V&G plan en werkvergunning.
 • Dag 3 Arbeidsplaatsen: kantoor, productie, bouwplaats en besloten ruimten etc.
 • Dag 4 Arbeidsmiddelen: beheersing bij gebruik en onderhoud, transport en bijzondere gevaren.
 • Dag 5 Gevaarlijke stoffen: brand en explosie, straling, vergiftiging, milieu, gezondheidsrisico’s.

Tijdens de OVK opleiding maakt de cursist twee bedrijfsopdrachten. De onderwerpen moeten gaan over arbeids -en procesveiligheid binnen het bedrijf waar men werkzaam is.

Het diploma Operationeel Veiligheidskundige (OVK) is te behalen na het volgen van de vijf cursusdagen, het succesvol maken van de twee bedrijfsopdrachten en het met een voldoende afsluiten van het afrondend examen.

Vooropleiding

De cursisten dienen voor het afsluiten met het examen van de module 1 van de OVK-opleiding te beschikken over het VCA-VOL diploma of VVI-VOL. Er wordt geen vrijstelling verleend voor een onderdeel van de OVK opleiding. 

Kosten

De kosten voor de OVK-opleiding zijn € 2.500,00 excl. BTW. Hierbij is inbegrepen het studiemateriaal en de boeken, catering, alsmede het examen en de begeleiding bij de bedrijfsopdrachten. De registratie van de geslaagde kandidaat in het OVK-register bij SKO-Hobéon wordt geheel verzorgd door de opleidingsinstelling Gelling Publishing. Het registratienummer wordt op het diploma vermeld. 

Geregistreerde OVK-ers

Na het behalen van uw OVK diploma wordt u ingeschreven in het register van Hobeon- SKO. Speciaal voor OVK-ers organiseert Gelling Veiligheid actualiteiten -of bijscholingsdagen. Op deze dagen wordt ingegaan op 1 aspect van de veiligheidspraktijk. De bijscholingen worden gegeven door docenten/veiligheidsspecialisten die met beide benen in de praktijk staan. Op onze Actualiteitenpagina vindt u alle bijscholingsdagen op een rij. Voor niet bij Hobéon SKO geregistreerde OVK-ers is deze bijscholing 1 punt waard. Geregistreerde OVK-ers kunnen deze bijscholingsdag bijwonen voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

De OVK-opleiding afgerond en dan?

Na het afronden van uw OVK-opleiding kunt u uw opleiding vervolgen met de Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) opleiding. Deze opleiding MVK-vervolg omvat 10 lesdagen (5 lesdagen heeft u reeds achter de rug met onze OVK opleiding). Alle informatie over de opleiding voor Middelbaar Veiligheidskundige vindt u op de MVK-pagina van onze website. Hier kunt u zich ook aanmelden.

De OVK-opleiding kan als module 1 van de opleiding MVK (Middelbaar Veiligheidskundige) gevolgd worden. Deze opleiding wordt in drie varianten aangeboden: voor de industrie, voor de bouw en de reguliere variant voor de zorg, het onderwijs en de overheid. Wanneer u de opleiding OVK succesvol heeft afgerond, krijgt u een vrijstelling voor de eerste module van de MVK opleiding.

Zorg dat u als veiligheidskundige over voldoende deskundigheid en parate kennis beschikt voor zowel uzelf als uw collega’s. Met de opleiding OVK (Operationeel Veiligheidskundige) van Gelling Publishing & Training zet u daarmee al een grote stap in de juiste richting. Wilt u meer weten over deze en al onze andere opleidingen en trainingen? Neem dan contact met ons op of bekijk in onze agenda welke opleidingen er binnenkort starten.

Gelling Veiligheid i.s.m. VAPRO, APPLY, ABOMA, KIWA en IVM

Gelling Veiligheid is met APPLY, VAPRO, IVM en vele anderen een samenwerkingsverband aangegaan rond de opleiding Operationeel Veiligheidskundige. Het uitgangspunt is het aanbieden van een zeer veelzijdige opleiding voor procesoperators, SHE-managers en Human Resource units en/of opleidingsorganisaties in de procesindustrie. Vanuit de wetgeving staat met name ook in de procesindustrie veiligheid op een centrale plaats. Deze opleiding biedt de mogelijkheid de informatiebehoefte en de daarbij behorende doorontwikkeling bij operators en SHE-managers invulling te geven.
De OVK Bouw-versie (met Aboma) is met name gericht op VG-functionarissen in de bouw. Deze variant is succesvol, juist vanwege de Safety Culture Ladder en het bewustzijn rond veiligheidscultuur en gedrag op de bouwplaats.

De VG-functionaris / preventiemedewerker

De VG-functionaris (Veiligheids- en Gezondheidsfunctionaris) moet beschikken over de juiste kennis, ervaring en vaardigheden, projectmatig kunnen werken en verbeter- en verandertrajecten/projecten kunnen managen. Hij moet aantoonbaar een beroep kunnen doen op interne/externe deskundigen.
Voor de VG-functionaris of de preventiemedewerker in kleinere niet complexe bedrijven met minder hoog risicovolle taken zal de gecertificeerde OVK-opleiding uit oogpunt van risicobeheersing om te voldoen aan wet- en regelgeving de noodzakelijke opleiding zijn.
In complexere organisaties met meer risicovolle taken, al dan niet in een risicovolle omgeving, dient een meer opgeleide VG-functionaris (minimaal een MVK-er/HVK-er) te functioneren. Met haar OVK en MVK opleiding biedt Gelling Veiligheid de VG-functionaris de complete opleiding.

Basis Veiligheidskunde opleiding en opleiding Operationele Veiligheidskunde – Wat is het verschil?

De opleiding Operationele Veiligheidskunde (OVK®) van Gelling Veiligheid wordt in de markt ook wel de opleiding Basis Veiligheidskunde genoemd. Toch zijn deze twee opleidingen niet echt met elkaar te vergelijken. Het uitgangspunt van onze geregistreerde OVK-opleiding is het aanbieden van een zeer veelzijdige veiligheidskundige opleiding om het gat van VOL-VCA naar Middelbare Veiligheidskunde (MVK) te dichten. De opleiding Basis Veiligheidskunde is een afgeleide van de OVK® -opleiding van Gelling Veiligheid. Hierdoor is het verschil in onderwerpen minimaal. Het onderscheidend karakter zit voornamelijk in de naam en waardering van het diploma en het financieel voordeel bij doorstromen naar de MVK-modules.

Wat zijn de voordelen van de OVK®-opleiding ten opzichte van de opleiding Basis Veiligheidskunde?

Kiezen voor de OVK®-opleiding van Gelling Veiligheid betekent kiezen voor een opleiding met meer kansen op de arbeidsmarkt. In tegenstelling tot de opleiding Basis Veiligheidskunde is de opleiding OVK® door Hobéon SKO gecertificeerd. Na afronding van de opleiding ontvangt u een gecertificeerd diploma en wordt u opgenomen in het register van Hobéon als Operationeel Veiligheidskundige. Hiermee heeft het diploma waarde op de arbeidsmarkt. Lees op deze website van OVK.help meer over het (her)registreren van OVK-ers.

Nieuwsgierig naar onze OVK opleiding?
Download brochure

Startdata & Inschrijven

OVK opleiding 12 september 2024 in Capelle ad IJssel Direct inschrijven
OVK opleiding 24 oktober 2024 in Groningen Direct inschrijven

Onze cursisten aan het woord

Veel informatie waarmee ik uit de voeten kan in mijn eigen praktijk!
 
Veelomvattend, uitgebreid en praktisch toepasbaar! Vragen worden goed beantwoord, bruikbaar materiaal wordt gedeeld en onderling contact wordt gemotiveerd.
 
De docenten zijn zeer ervaren en daarmee krijg je echt goede inhoud aangereikt waarmee ik verder kan op mijn eigen werkplek.
 
Opleidingen voor HVK & MVK