Opleiding Hogere Veiligheidskunde

 • Intensieve scriptie begeleiding
 • Vakspecialisten als docent
 • Kleinschalige groepen
 • Volgende start: 13 september 2024
 • Nu ook modulaire te volgen!
Download brochure Direct inschrijven

Optimale scriptiebegeleiding en een prachtig programma

Na jaren ontwikkelwerk, voortbordurend op de ervaring van vele docenten en auteurs en het geven van onze OVK en MVK opleidingen, biedt Gelling Veiligheid sinds een paar jaar ook een dijk van een geaccrediteerde HVK opleiding.

Met meer dan 35 lesdagen, een kritische maar kundige en rechtvaardige examencommissie, een uitmuntende scriptiebegeleiding o.l.v. dr. Ingeborg van der Geest, een keur aan trainers op HVK- en universitair niveau, en een opleiding gemodelleerd naar aanleiding van de meest recente overlegrondes tussen SVK en NVVK, durven wij het zonder valse bescheidenheid wel te zeggen: de HVK-opleiding van Gelling Veiligheid is misschien wel de meest sprankelende HVK opleiding van Nederland….

De opleiding Hogere Veiligheidskunde is een opleiding op post-HBO niveau die is erkend door Hobéon SKO. In de opleiding wordt specifiek aandacht besteed aan interviewtechnieken en het goed uitvoeren van een onderzoeksrapportages. Dit laatste maakt onze opleiding uniek in Nederland. De opleiding biedt een combinatie van vak-inhoudelijke kennis en de kunst van het adviseren en wordt afgesloten met een scriptie.

Doel van de opleiding HVK

Het doel van onze opleiding HVK is om u op te leiden tot intern of extern veiligheidsadviseur. In deze rol wordt van u verwacht dat u complexe risico’s voor veiligheid en gezondheid kunt herkennen en analyseren. Vervolgens adviseert u op basis van deze analyses de arbeidsorganisatie op overtuigende wijze over de beheersing van de risico’s. U levert steeds een deskundig advies waarbij u oog heeft voor de organisatie en de bedrijfsprocessen.

Tijdsbesteding

De opleiding Hogere Veiligheidskunde (HVK) bestaat uit 35 lesdagen, onderverdeeld in zeven modules van ieder 4-8 lesdagen. Alle lesdagen worden ingepland op vrijdagen. De totale studiebelasting is ongeveer 1.000 uur, bestaande uit 250 uur aan lesdagen, 500 uur zelfstudie en 250 uur voor de eindscriptie. De studiebelasting is afhankelijk van uw voorkennis en ervaring. De uren voor zelfstudie worden besteed aan het maken van opdrachten, het voorbereiden van toetsen en het schrijven van de afstudeerscriptie.

Vereiste vooropleiding

Voor een succesvolle deelname aan onze HVK-opleiding is een HBO denk- en/of werkniveau noodzakelijk. Wij toetsen dit aan de hand van diploma’s of een combinatie van uw functieomschrijving en/of een verslag van een assessment. Uiteraard is de MVK-opleiding in combinatie met 2-3 jaar werkervaring een uitstekende start, zeker met een HBO denk- en werkniveau.

SKO-erkenning

De opleiding Hogere Veiligheidskunde staat onder auspiciën van Hobéon-SKO.

Kosten en locatie

De kosten voor de complete HVK-opleiding bedragen € 16.100 exclusief btw. Hierbij zijn het studiemateriaal, de boeken, het examen en de begeleiding bij het maken van de scriptie inbegrepen. Wanneer een cursist bij Gelling Veiligheid of bij één van de samenwerkingspartners een MVK-opleiding heeft gevolgd dan berekenen wij een korting tot 5% op het totale opleidingsbedrag.

De opleiding wordt gegeven op de trainingslocatie van Gelling Veiligheid aan de Essebaan 73 in Capelle a/d IJssel of op onze trainingslocatie in Utrecht bij de Hofclub.

Planning (op maat) van de HVK opleiding

U bepaalt zelf het studie tempo. Aan de hand van onderstaande planning kunt u besluiten wanneer u instroomt: elke keer wanneer een module start kunt u instromen. Om de opleidingsduur nog meer te spreiden kunt u er ook voor kiezen een module in deze jaargang over te slaan en een jaar later te volgen. Op de Module ‘Scriptie opzet -en begeleiding’ zijn de modules onafhankelijk van elkaar te volgen. Voor de Module Scriptie opzet en begeleiding raden wij u aan om deze bij voorkeur in het begin of midden te plannen en niet op het einde. Dat voorkomt dat u aan het einde van de opleiding nog met uw scriptie moet beginnen, terwijl u anders tijdens de opleiding al vorderingen met schrijven kunt maken.

Wilt u advies of overleggen over uw planning op maat: email dan naar marlies@gelling.nl of bel naar kantoor en vraag naar Marlies of Sipke. Wij helpen u graag!

Inhoud van de modules

Module 1: Risicobeheersing / Risicomanagement / risicoleiderschap.

 • Risicomanagement en risicoleiderschap
 • Opzet risicosturing
 • RI&E en toetsing
 • Methodieken

Module 2: Ongevalsanalyse

 • Ongevalsanalyse
 • Methodieken
 • Externe veiligheid
 • B-visie, meer techniek
 • Equipment onder control
 • Resilience

Module 3: Scriptie opzet -en begeleiding.

 • Veiligheidskundige thema’s
 • Onderzoek opzetten
 • Rapporteren over onderzoek
 • Schriftelijk adviseren
 • Mondeling presenteren
 • Presenteren van eigen onderzoek
 • Afsluiting met een HVK-waardige scriptie ter verdediging

Module 4: Verandermanagement en human factors.

 • Beïnvloeding, PSA, bijzondere groepen
 • Adviesprocessen en de veiligheidskundige als adviseur
 • Organisatiecultuur en veranderkunde
 • Beleid en bedrijfskundige modellen
 • Veilig gedrag en veilig leiderschap

Module 5: Ergonomie (Arbeidshygiënische, fysische, chemische en biologische factoren).

 • Gevaarlijke stoffen
 • Toxicologie
 • Epidemiologie
 • Biologische agentia
 • Geluid en trillingen
 • Straling

Module 6: Brand- en explosiegevaar.

 • Brandprincipes en brand
 • Menselijk gedrag en preventie
 • Gevaarlijke stoffen en opslag
 • Energietransitie
 • Explosieveiligheid / drukapparatuur / besloten ruimten
 • Elektrische veiligheid

Module 7: Wetgeving & Aansprakelijkheid, CE-markering.

 • Inleiding recht / bijzondere vormen van aansprakelijkheid
 • Arbowetgeving
 • CE-markering en arbeidstijdenwet
 • Handhaving Inspectie SZW (arbeidsinspectie en strafrechtelijke aansprakelijkheid)
 • Civielrechtelijke aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen en beroepsziekten

Planning HVK-05 – elke 1e lesdag van een module starten mogelijk

ModuleStartmogelijkheidLesdagen
Risico management25 april 2025zie HVK 06. voor HVK-05 is deze afgerond
Ongevalsanalyse22 maart 202422 maart, 5 april, 12 en 26 april 2024
Scriptie opzet en begeleiding17 mei 202417 en 31 mei, 14 en 28 juni en 6 september 2024
Verandermanagement en Human factors13 september 202413 en 27 september, 4 en 18 oktober, 8 en 15 november 2024
Ergonomie22 november 202422 en 29 november, 13 en 20 december 2024
Scriptie intervisie: 10 januari en individuele afspraken en data
Brand en explosiegevaar17 januari 202517 en 31 januari, 7 en 14 februari 2025
Wetgeving en aansprakelijkheid7 maart 20257, 14, 28 maart en 4 april 2025

De eindopdracht en scriptie verdediging volgen nog in de maanden mei en juni 2025 ter finale afronding van de HVK-05.

Planning HVK-06 – elke 1e lesdag van een module starten mogelijk

ModuleStartmogelijkheid Lesdagen module
Module Risico management6 juni 20256, 13, 20 juni en 4 juli 2025
Module Ongevalsanalyse5 september 20255, 12, 26 september en 3 oktober 2025
Module Scriptie opzet10 oktober 202510 en 31 oktober, 14 en 28 november en 12 december 2025
Module Human factors9 januari 20269, 16 en 23 januari, 6, 13 februari en 6 maart 2026
Module Ergonomie27 maart 202627 maart, 10 en 17 april 2026
Scriptie intervisie: 20 maart 2026 en individuele afspraken en data20 maart 2026 oa.
Module Brand en explosiegevaar8 mei 20268, 22 en 2 mei 2026
Module Wetgeving en aansprakelijkheid12 juni 202612, 19 en 26 juni, 3 juli 2026
Module Veiligheid4 september 20264, 11 en 24 september, 1 oktober 2026

De eindopdracht en scriptie verdediging volgen nog in de maanden oktober en november 2026 ter finale afronding van de HVK-06.

Examen

Het examen van de HVK-opleiding bestaat uit het maken en presenteren van een scriptie waarin de bevindingen van het eigen onderzoek centraal staan. Module 3 is de juiste voorbereiding hiertoe. Iedere module wordt afgesloten met een schriftelijke of mondelinge toets. Daarnaast vindt er een overall toetsing plaats door middel van het uitwerken van een eindopdracht waarin verschillende facetten van de modules gecombineerd worden.

Nieuwsgierig naar onze HVK opleiding?
Download brochure

Startdata & Inschrijven

HVK opleiding 13 september 2024 in Utrecht Direct inschrijven

Onze cursisten aan het woord

Het was een voorrecht om bij Gelling Publishing & Training de opleiding te mogen doen met fijne, kundige docenten en echt goede begeleiding voor m’n eindwerk. Uit eigen ervaring als HVK-er (recent geslaagd!) kan ik melden dat er enkel gewerkt wordt met topdocenten! Tevens is de scriptiebegeleiding uit de kunst! Aan te bevelen!!
 
Harco Toorn
Aan het begin van de HVK-opleiding ga je alvast met je scriptie of een onderdeel daarvan aan de slag. Dit voorkomt dat het lastigste onderdeel van de opleiding naar het eind wordt geschoven, wat nog wel eens kan resulteren in het niet succesvol beëindigen van de studie. De weg van de geleidelijkheid is in de regel succesvoller.
 
Anoniem

Ik kan met een glimlach zeggen dat het een buitengewoon verrijkende reis is geweest. Vanaf het moment dat ik binnenkwam voelde ik me verwelkomd en ondersteund door een team van toegewijde professionals. Wat deze HVK opleiding bij Gelling echt onderscheidt, is de perfecte balans tussen theoretische kennis en praktische toepassing.

 
Rodrick Linger
De docenten van de HVK-opleiding zijn niet belerend, laten je in je waarde en zorgen er voor dat je in je eigen kracht komt te staan.
 
Anoniem

 

Opleidingen voor HVK & MVK