Gevaarlijke stoffen in een notendop

Datum en tijd

nntb, 14:00 tot 20:30 uur (inclusief werkdiner)

Docent

Mw. Tamara Onos, MSc. Zij heeft ruim vijfentwintig jaar ervaring met het beoordelen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Kosten

€ 395,- excl. btw, inclusief herregistratie bij Hobéon.

Locatie

Kantoor Gelling Veiligheid
Pr. Alexanderlaan 1A
Nieuwerkerk aan den IJssel

Aanmelden

Bij aanmelding gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid. Als de door u beoogde actualiteitendag al vol zit, nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Na goedkeuring van uw aanmelding ontvangt u spoedig een bevestiging en de factuur. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen, 0180 319298.

Aanmelden actualiteitendag

Inhoud

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen staat steeds meer in de aandacht van de media, van inspectie SZW, maar ook van de werknemers. Dit is niet raar. Nog altijd sterven er 3.000 mensen per jaar aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen die tijdens het werk heeft plaatsgevonden.

Het lastige is dat de tijd tussen de blootstelling en het moment van ziekte of overlijden heel lang kan zijn. Tientallen jaren zelfs.
Weten we zeker dat er nu geen te hoge blootstelling is? Is onze eigen werkplaats gezond genoeg?

Op deze dag gaan we in op gevaarlijke stoffen. Hoe herken je ze, wat is het verschil tussen gevaar en risico, waar haal je de informatie vandaan en welke maatregelen zijn mogelijk? Wat zegt de wet nu eigenlijk over blootstelling van gevaarlijke stoffen en wat kun jij als OVK-er of MVK-er doen om de kans op het krijgen van een beroepsziekte te verkleinen?

Aan de hand van casussen wordt de theorie praktisch gemaakt.

Dit zijn de onderwerpen die worden behandeld:

 • Wanneer is een stof gevaarlijk?
 • Wat maakt een stof risicovol?
 • Gevaareigenschappen
 • Fysische eigenschappen
 • Opnameroutes
 • Bepalen van blootstelling (noemen van schatting / meting, zonder de diepte in te gaan)
 • Grenswaarden
 • Wat zegt de wet?
 • Zelfinspectie gevaarlijke stoffen
 • Het lezen van een VIB
 • Maatregelen – AH strategie

Voor wie?

Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar veiligheidskundige (MVK-ers).

Accreditatie

SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers. Geregistreerde OVK-ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.