Machineveiligheid –  Nieuwe Machineverordening

Hebt u als eindgebruiker of veiligheidsprofessional te maken met machineveiligheid? Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling of aanschaf van machines, of het wijzigen van bestaande machines? Dan is het van groot belang dat u op de hoogte blijft van belangrijke ontwikkelingen over de Machinerichtlijn.

In April 2021 heeft de Europese Commissie een concepttekst voor een nieuwe Machineverordening gepubliceerd. Deze verordening is gepubliceerd in het kader van de herziening van de Machinerichtlijn en zal vanaf 2027 de Machinerichtlijn opvolgen.

Inmiddels is de verordening definitief aangenomen en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Op 20 juli 2023 is de verordening in werking getreden.

De lidstaten en de marktdeelnemers hebben 42 maanden de tijd voordat de nieuwe regels van toepassing zijn. Vanaf 2027 dient de nieuwe Machineverordening door marktdeelnemers te worden toegepast. Vanaf deze datum krijgen ook eindgebruikers bij de aanschaf of het (substantieel) wijzigen van machines te maken met de nieuwe verordening.

Datum en tijd

16 mei 2024, 14.00-20:30 uur inclusief diner

Docent

Ing. Leroy Dekker HVK, is adviseur en docent op het gebied van machineveiligheid. Hij is werkzaam bij KienIA Industriële Automatisering en Dekker Safety. Hij is gespecialiseerd in industriële veiligheid en veiligheid op het gebied van bruggen en sluizen. Hij adviseert organisaties over wet- en regelgeving, risicobeoordeling en risico-reducerende maatregelen. Hij begeleidt opdrachtgevers bij de aanschaf, veilige ingebruikname, het (substantieel) wijzigen en CE-markeren van machines en installaties.

Kosten

€ 525,- excl. BTW, inclusief herregistratie bij Hobéon.

Locatie

Trainingslocatie Gelling Veiligheid
Essebaan 73
Capelle a/d IJssel

Aanmelden

Bij aanmelding gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid. Als de door u beoogde actualiteitendag al vol zit, nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Na goedkeuring van uw aanmelding ontvangt u spoedig een bevestiging en de factuur. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen, 0180 319298.

Aanmelden actualiteitendag

Inhoud

Gelling Publishing & Training organiseert in samenwerking met Dekker Safety een themadag Machineverordening. In één dag wordt u volledig bijgepraat over alle belangrijke wijzigingen en kenmerken van de Machineverordening.

De volgende hoofdonderwerpen worden behandeld:

  1. Machinerichtlijn versus Machineverordening,
  2. Aanleiding en algemene kenmerken,
  3. Van richtlijn naar verordening,
  4. Nieuwe essentiële gezondheids- en veiligheidseisen,
  5. Nieuwe of gewijzigde verplichtingen,
  6. Het substantieel wijzigen van machines,
  7. Hoog-risico machines.

Voor wie?

Deze themadag is bedoeld voor middelbaar- en hogere veiligheidskundigen (MVK en HVK). De themadag is ook geschikt voor operationele veiligheidskundigen (OVK) en preventiemedewerkers die op zoek zijn naar verdieping op het gebied van de beoordeling van machines.

Accreditatie

SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers. Geregistreerde OVK-ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.