Operationele Arbeidshygiëne

Arbeidshygiëne richt zich op de zorg voor een goede werkomgeving zodat medewerkers gezond en veilig kunnen werken. Doel is uiteindelijk het beschermen van de gezondheid en het welzijn van de werknemers tegen werk-gerelateerde gevaren die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

Operationele arbeidshygiëne biedt de juiste introductie in deze materie. Tijdens deze cursusmiddag wordt een doorkijk geboden in de arbeidshygiënische praktijk van alledag. Dit programma is bestemd voor MVK-ers en voor de OVK-er die met goed resultaat de opleiding Operationeel Veiligheidskunde heeft afgerond en die behoefte heeft aan verdere verdieping op dit gebied.

Datum en tijd

30 oktober 2024, 14:00-20:30 uur inclusief diner.

Docent

Mevrouw Tamara Onos.

Kosten

€ 395,- excl. btw, inclusief herregistratie bij Hobéon.

Locatie

Kantoor Gelling Veiligheid
Pr. Alexanderlaan 1A
Nieuwerkerk aan den IJssel

Aanmelden

Bij aanmelding gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid. Als de door u beoogde actualiteitendag al vol zit, nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Na goedkeuring van uw aanmelding ontvangt u spoedig een bevestiging en de factuur. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen, 0180 319298.

Aanmelden actualiteitendag

Inhoud

Ingegaan wordt op de ins en outs van de hinderlijke en schadelijke omgevingsfactoren die de gezondheid van de werknemer (nadelig) kunnen beïnvloeden.

  • een doorkijk in de arbeidshygiënische praktijk;
  • chemicaliën / gevaarlijke stoffen / toxica stoffen / CRM stoffen;
  • biologische agentia;
  • schadelijk geluid en trillingen;
  • binnenklimaat;
  • fysische belasting en ergonomie.

Resultaat

Aan het eind van de dag is de deelnemer in principe in staat om:

  • een arbeidshygiënisch probleem te herkennen;
  • (preventieve) maatregelen te nemen om dit soort problemen te beheersen;
  • als een goede gesprekspartner van de preventiecoördinator en/of arbeidshygiënist te kunnen fungeren in het kader van RI&E of het beheersen van arbeidshygiënische problemen;
  • te fungeren als de ‘neus en oren’ van de preventiecoördinator en/of arbeidshygiënist.

Voor wie?

Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar veiligheidskundige (MVK-ers).

Accreditatie

SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers. Geregistreerde OVK-ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.